88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/2/1930-03/02/2018)
03/02/2018
Tháng 3-1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập ở số nhà 5D, Hàm Long, Hà Nội, gồm có Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Tuân và Dương Hạc Đính. Ngày 1-5-1929, tại Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng sản. Đề nghị dó không được chấp nhận, trở về nước, ngày 17-6-1929, những đảng viên trong Chi bộ Cộng sản 5D Hàm Long đã tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Ngày 25-7-1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ. Tháng 9-1929 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ.Triển khai cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật
28/09/2011
Triển khai cuộc thi viết câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật.QD554- Ban han CT chitiet GDTX
28/09/2011
QD554- Ban han CT chitiet GDTXDu thao-HD namhoc 10-11 doi voi PGD
28/09/2011
Du thao-HD namhoc 10-11 doi voi PGDQĐ01-2007-BGD TC và HĐ TTGDTX
28/09/2011
QĐ 02-2007-QC đánh giá xếp loại HV1 2