BAN GIÁM HIỆU
Đăng ngày 27/11/2013 bởi admin
201311371613.jpg


DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

TT

Họ tên

Chức vụ

Trình độ

Công việc 

phụ trách

ĐT di động

1

Phùng Văn Thời

Hiệu trưởng

Thạc sĩ

Phụ trách chung

0919430868

3

Hoàng Thị Bình

Phó HT

Đại học

PT chuyên môn

01236992254

4

Phùng Văn Duy

Phó HT

Đại học

PT CSVC

Phòng trào

0912202939Các tin bài khác


1